ISODUCT veiligste rookkanaal

ISODUCT veiligste rookkanaal
ISODUCT veiligste rookkanaal

ISODUCT is het veiligste rookkanaal van Nederland. Door de ingebouwde brandwerende omkokering is het risico op schoorsteenbrand zeer klein. Als onverhoopt toch een schoorsteenbrand optreedt, is het risico dat deze een woningbrand veroorzaak nihil. Een rookkanaal van ISODUCT is – onomstotelijk bewezen – het veiligste van Nederland.

Ook lekkage is bij ISODUCT rookkanalen vrijwel onmogelijk. Vaak brengt lekkage de veiligheid van rookkanalen in gevaar, omdat een verminderde trek ontstaat. Ook kunnen er giftige rookgassen vrijkomen. Bij ISODUCT dus niet.

Foto 1: ISODUCT veiligste rookkanaal
Meld je aan voor de nieuwsbrief