pinterest
Manieren om haarden en kachels schoner te stoken

Manieren om haarden en kachels schoner te stoken

Voor meer dan 840.000 huishoudens in Nederland is de haard of kachel een lokale verwarmer in huis. Om deze sfeervolle verwarmers schoner en zo verantwoord mogelijk te gebruiken, zal de haarden-liefhebber moeten zorgen dat er wordt gestookt met de juiste brandstof, op economische wijze en in een veilige kachelinstallatie met zo min mogelijk fijnstof uitstoot. 

Ecodesign toestellen

De Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche (NHK) berekende dat we de fijnstof emissie zelfs met 83% kunnen terugbrengen, wanneer alle kachels en haarden worden vervangen door Ecodesign toestellen. De overheid heeft al maatregelen genomen om rookoverlast tegen te gaan en NHK wil deze optimaliseren met een doelgericht en uitvoerbaar plan om 83% verminderde uitstoot binnen 15 jaar haalbaar te maken. 

“Volgens de nieuwe EU-wetgeving mogen er in de EU alleen nog Ecodesign toestellen* worden verkocht. Om het effect van deze nieuwe regelgeving handen en voeten te geven en te optimaliseren adviseren we de overheid graag op dit gebied”, laat Gert Kooij, woordvoerder van NHK, ons weten. 

Schone Lucht Akkoord

Wat zijn de maatregelen en wat kunnen we verder verwachten? Met het Schone Lucht Akkoord zijn een aantal maatregelen afgesproken om de handhaving te versterken. Zo hebben gemeenten toegezegd in te grijpen bij herhaaldelijke overlast. Ook is de Stookwijzer, het Stookalert en het “stappenplan Overlast van houtstook” ontwikkeld. In het samenwerkingsvoorstel van de NHK wordt niet alleen de fijnstofemissie beperkt, maar ook het houtverbruik.

Vermindering fijnstofemissie

Rook van kachels en haarden staat lang niet bovenaan de lijst van veroorzakers van fijnstof. Volgens het RIVM is de ‘relatieve bijdrage van Nederlandse houtstook’ ongeveer 4% van de totale emissie en worden de streefdoelen behaald. Toch voelt de NHK de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. De volgende plannen worden voorgesteld: 

- Het ombouwen of vervangen van oude openhaarden en verouderde kachels en -haarden voor een Ecodesign toestel of bijvoorbeeld een elektrische haard

- Het invoeren van een driejaarlijkse APK-keuring voor kachels en haarden

- Opzetten of aansluiten bij een door de overheid erkend programma ten behoeve van de hernieuwbaarheid van haardhout en houtpellets

- Ook 2e hands toestellen zullen moeten voldoen aan Ecodesign en niet alleen de nieuwe

Voordelen

Het aantal in gebruik zijnde openhaarden is de laatste 20 jaar sterk gedaald. De ouderwetse open vuurplaatsen zijn veelal verwijderd of vervangen door moderne kachels en haarden met een veel hoger rendement. Ook het houtverbruik is met 40% afgenomen in de afgelopen 15 jaar. Verbeterde toestellen, beter stoken en de sanering van de oude openhaarden zijn hiervan de oorzaak. 

FotoManieren om haarden en kachels schoner te stoken

Over de NHK

De Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche is de Nederlandse brancheorganisatie voor lokale verwarmingsproducten op (bio)gas, hout, pellets, elektriciteit en bio-ethanol. 30 fabrikanten en importeurs en 105 installatiebedrijven zijn bij de NHK aangesloten. De NHK staat voor vakmanschap, verantwoordelijkheid en veiligheid van kachels en haarden.

Volg ons via

facebook instagram pinterest twitter

Maandelijkse nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Brochures aanvragen

Vraag gratis woonbrochures aan in onze brochure service

Brochure aanvragen
Klik hier om GRATIS
informatie aan te vragen