Metalfire Ultime D met glazen liftdeur

Metalfire Ultime D met glazen liftdeur

De nieuwe generatie houtgestookte liftdeurhaarden van Metalfire beantwoorden aan de veeleisende hedendaagse én toekomstige normen voor inbouwhaarden. Zoals steeds bleef de esthetiek van deze ULTIME D-toestellen een basisvereiste bij de ontwikkeling ervan. Een typisch Metalfire–product voorzien van de meest vooruitstrevende techniek.

ULTIME D(YNAMIC COMBUSTION)

Deze nieuwe generatie liftdeurhaarden is uitgerust met een dynamische verbrandingstechniek (dynamic combustion). Door een verstelbare luchtverdeling kan de primaire, secundaire en tertiaire luchtaanvoer perfect worden geregeld. Samen met de drie rookafremplaten in de rookvang, garanderen deze een optimale verbranding en uiteraard een hoog rendement. De volledig dichte deurconstructie en het feit dat enkel buitenlucht wordt gebruikt voor de verbranding, maakt dit toestel (bij gebruik in gesloten toestand) tot een volledig kamerlucht-onafhankelijk toestel, en daarom perfect geschikt voor alle woningen die worden gebouwd volgens de nieuwste bouwvoorschriften. Bij gebruik in open toestand garandeert een automatisch klep een aanvoer van verse buitenlucht, die na opwarming in de convectiemantel in de ruimte wordt gestuwd, waardoor het risico op onderdruk wordt vermeden.

 Liftdeurhaard Ultime D Metalfire   Liftdeurhaard Ultime D Metalfire 

Kamerlucht-onafhankelijk

We onderscheiden vandaag 3 types woningbouw : traditionele woning, lage energiewoning en de passieve woning. Het gamma ULTIME D is geschikt voor elk van deze types en beantwoordt zelfs aan de hoge eisen van de complexe passieve woningbouw. Hyper gesloten en uitgerust met een gecontroleerde mechanische ventilatie, vereisen deze woningen volledig gesloten toestellen, en dus ook kamerlucht-onafhankelijk voor wat betreft de verbrandingslucht. De ULTIME D –haarden maken het mogelijk de verse buitenlucht rechtstreeks in de verbrandingskamer te sturen, zonder het luchtklimaat in de woonruimte te verstoren. Volgens het principe dat wie alles kan, ook minder kan, is de ULTIME D dan ook geschikt voor zowel lage-energie-woningen als traditionele woningen.


BLADER OP MERK

BLADER OP PRODUCTGROEP