Winactie voorwaarden

1. Dit reglement is van toepassing op promotionele kansspelen die door UW-woonmagazine.nl op de website en op de Facebook pagina van UW-woonmagazine.nl worden gehouden. 
2. UW-woonmagazine.nl behoudt zich het recht voor om acties, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de voorwaarden en/of de prijzen te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding jegens deelnemers aan de acties gehouden te zijn.
3.  UW-woonmagazine.nl handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

Voorwaarden voor deelname

4. Door mee te doen aan acties van UW-woonmagazine.nl geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger. Deelnemers moeten in Nederland of België wonen.
6. UW-woonmagazine.nl behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan acties te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens UW-woonmagazine.nl

Prijzen en trekking

7. De te winnen prijzen staan vermeld en afgebeeld op de website en de Facebook pagina. De prijswinnaar(s) worden willekeurig gekozen onder de likes van de Facebook pagina en de juiste antwoorden per email op de vraag. Deelnemers doen mee wanneer zij een e-mailadres hebben achter gelaten. Bovendien moet de deelnemer akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
8. UW-woonmagazine.nl maakt na de selectie de prijswinnaar bekend door contact met de prijswinnaar op te nemen per e-mail en deze publiekelijk uit te roepen op het prikbord van de Facebook pagina of op de website.
9. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten

Aansprakelijkheid

10. UW-woonmagazine.nl is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte prijzen.
11. Aan druk- of tekstfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

12. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van UW-woonmagazine.nl en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.